Antwoord

Innerlijk antwoord op een vraag

Wanneer iemand een conflict of een probleem heeft in bijvoorbeeld zijn relatie, werk, met z’n buren of zichzelf, verstaan we daaronder gewoonlijk: een moeilijke omstandigheid, kwestie of vraagstuk dat om een antwoord, een oplossing, maar altijd wel om een verandering vraagt. Een probleem wordt ook wel eens voorgesteld als een uitdaging. In die vertaalslag zit iets positiefs. Dat zegt namelijk dat we niet in bezwaren moeten of hoeven te denken, maar dat we in staat zijn om door met het probleem aan de slag te gaan, ons voelen uitgedaagd om het op te lossen en zo tot een verandering te komen. Het hele begrip Probleem ontstaat simpelweg door de zogenaamde wisselwerking tussen twee kanten (wat wij tegenstellingen noemen maar die wel bij elkaar horen) en die zich aan ons voordoen in ons dagelijkse leven. Eigenlijk gaat het dan alleen maar om het verschil tussen die twee kanten. Want dat is het spanningsveld of het wérkelijke probleem zoals dat zich aandient.

Als eenvoudig voorbeeld nemen we het probleem van de straat oversteken, van de ene kant (A) naar de andere kant (B). Het gaat dan zo als gezegd om het verschil tussen A en B, dus om het oversteken. Ben je bij A dan heb je (meestal of misschien) wel inzicht hoé je moet oversteken. Maar inzicht is nog geen uitzicht. Om bij B te komen moet je namelijk nog wel oversteken, het doen, de ervaring. Dat oversteken is dus het wérkelijke probleem, maar tegelijkertijd óók de oplossing!

Die wetmatigheid doet zich zowel voor in de omgang met onszelf als in de buitenwereld (relaties, werk, meningsverschillen, natuur, etc.). Deze zienswijze heeft als voordeel dat het woord ‘oplossing’ duidelijker tot zijn recht komt. Immers, het verschil tussen de tegenstellingen (tussen A en B) wordt als het ware opgelost. A en B verwerken zich aan elkaar, worden als het ware overbrugd, en zo kan er voorbij die oude tegenstelling een nieuwe situatie ontstaan.

Elk probleem of uitdaging kent zo zijn eigen situatie en manier van aanpak. Maar in dat alles doet zich wel altijd hetzelfde voor: we willen van situatie A naar de gewenste situatie B. En als we bij B zijn, willen we weer van B naar C enzovoort. We kunnen dat proces eigenlijk ook kortweg verandering noemen. Verandering is dan het avontuur of de zin, of de weg in ons leven geworden. Van de ene situatie naar de andere en dat gaat maar door, als een continu stroom, ons leven lang. Zo ontstaat ons eigen ontwikkelingsproces.

Met behulp van je dromen krijg je zicht op dat ontwikkelingsproces. Met behulp van je dromen weet je in ieder geval zeker dat de visie op jouw leven, op jouw probleem en antwoorden die daar bij horen uit jezelf vandaan komen. Dat is dus altijd authentiek, echt, bij jezelf en je situatie horend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *