Soort droom

Wat doen ze?

Er zijn vele verschillende soorten dromen en elke droom en elk onderdeel daaruit zegt meestal iets over jezelf. Het kan inzicht geven in een bepaalde situatie waarin je vroeger verkeerde, nu verkeert of mogelijk straks. Of ze helpen je verder op weg om je zelf beter te leren kennen. In dromen wordt veel verwerkt, maar dromen zijn er lang niet alleen maar om te verwerken wat je allemaal mee hebt gemaakt. Het helpt je bijvoorbeeld ook te onderkennen wat je échte verlangens en/of behoeftes zijn en wat je diep van binnen werkelijk vindt, zodat je ook dichter bij je zelf kunt komen en blijven. Ze kunnen kanten van jezelf aangeven die je liever niet wilt weten en daardoor verdringt. Verder kunnen dromen ook antwoorden geven, situaties schetsen en oplossingen aandragen voor de hardnekkigste problemen op een wijze die soms niet gerealiseerd zou worden met het normale dagbewustzijn. Dromen kunnen ook voorspellend zijn of een gemeenschappelijk dwz collectief karakter dragen.

Hoe doen ze zich voor?

Dromen kunnen zich op allerlei manieren voordoen. In dromen kunnen ongewone dingen gebeuren, omdat een droom meestal een ander taalgebruik heeft dan ons dagbewustzijn, maar wel verwant is aan onze betekenissen. De betekenis die we overdag al dan niet bewust hecht(t)en aan onze belevenissen bij mensen, dieren, dingen, kleuren en situaties, gebruikt de droom om te communiceren. Die betekenis is in principe voor iedereen persoonlijk, met uitzondering van symboliek uit het collectieve onbewuste. Die persoonlijke ervaringen kunnen dan in de droom in een symbool of metafoor worden omgezet. Het gaat er dan in de eerste plaats om wat je zelf voelt, denkt en voorstelt bij de gebeurtenissen en beelden in je droom, waar het dus voor staat. Meestal is dat niet de letterlijke betekenis.

DroomfragmentSept08 (3) - kopieDroom29dec2010DeZwierendeZussenDit impliceert dat in principe alleen de dromer zelf de sleutel in handen heeft voor de ontraadseling van zijn of haar dromen. De droom gebruikt o.a. deze beelden te samen met de omstandigheden, gebeurtenissen en objecten in de droom voor wat het wezen(lijk) wil zeggen en bedoelt. Dit taalgebruik is universeel, hoewel de betekenis van metaforen en symbolen natuurlijk kan verschillen van persoon tot persoon, terwijl archetypische symbolen kunnen verschillen van beschaving tot beschaving, van tijdsgeest tot tijdsgeest en van cultuur tot cultuur. Een droom drukt zich niet uit in onze ratio, maar volgt de wetten van wat men ook wel noemt het primaire proces, dat wil zeggen een soort van associatief proces met z’n overvloed aan interpretaties en betekenissen. De droom laat zich eigenlijk in niets beperken, alles is in principe mogelijk. Een droom is daarom nooit raar.

Een droom hoeft dus in principe niet onbewust te blijven. Hij laat zich verstaan door aandacht, registratie, herbeleving, analyse en door er uiting aan te geven door middel van schrijven, schilderen, dansen, muziek of allerlei andere kunstuitingen. Ook kan een daarvoor geschoolde droomcoach bij het werken met dromen gebruik maken van actieve imaginatie (zie o.a. De-drie-stadia-van-imaginatie).

Veel dromen worden pas volledig verstaan wanneer het mogelijk wordt om aan de bevindingen een handelingsperspectief te koppelen, dat ons in staat stelt een zinvolle verandering in ons leven te realiseren. Hoewel iedereen droomt, zijn veel mensen niet in staat hun dromen te onthouden. Er zijn echter diverse manieren om te leren je droom wel te onthouden. En is dat proces eenmaal in gang gezet, dan lijkt het alsof het droomleven van geen ophouden meer weet. Wat natuurlijk ook zo is, omdat we altijd dromen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *