Houding

De persoonlijke houding ten opzichte van Dromen

Voor mensen met een psychische gesteldheid die hen ernstig blokkeert in hun doen en laten en daar vervolgens helemaal geen raad mee weten, is het aan te bevelen wanneer zo iemand zich wendt tot een professionele psychotherapeut en zich niet gaat blindstaren op dromen.

Maar voor mensen die hun problemen zonder dergelijke ondersteuning aanpakken en open staan voor wat er in de wereld en binnen zichzelf gebeurt, en die zich geplaatst zien voor obstakels die zich niet zo maar een twee drie laten oplossen, voor die mensen kunnen dromen bij uitstek een middel zijn om antwoorden te kijgen om die obstakels te overwinnen. Het zelfde geldt voor mensen die hun eigen persoonlijke ontwikkelingsproces in hun leven een hoofdrol toekennen. Voor die mensen zijn dromen bij uitstek geschikt om in dat proces een belangrijke rol te spelen.

Waar het bij de benadering van dromen op aan komt is dat men in staat is om met gezond verstand en grote openheid de gegeven informatie uit dromen met de persoonlijke visie en ervaringen uit het dagelijkse leven of verleden onder ogen te zien en weet te combineren. Het uitdrukking kunnen geven aan wat in de droom plaatsvindt, geduld, realiteitszin, maar ook vooral het niet uitsluiten van het ongewone en het irrationele zijn daarbij onmisbare kwaliteiten. Om dan vervolgens met het feilbare oordeel dat ons nu eenmaal allemaal eigen is, daaruit (soms voorlopige) conclusies en lering te trekken en een praktisch handelingsperspectief te ontwikkelen. Wanneer men dit gedurende langere tijd doet en beoefent, dan ontwikkelt zich in toenemende mate een vermogen om met een steeds groter wordende innerlijke zekerheid en intuïtie de juiste beslissingen te nemen. Om daarmee datgene te doen en te laten wat nodig is om te leven naar wat we diep van binnen zijn, naar wat zich vanuit onze ziel wil manifesteren.
Zo komen we dus door de tegenstellingen heen meer en meer tot een nieuw geheel en kunnen we realiseren dat wat in de kiem al aanwezig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *