Dromen

Dromen bestaan al sinds mensenheugenis. Er is onnoemelijk veel over dromen gezegd en geschreven, ook over de diverse methoden om met dromen om te gaan. Verder zijn de meningen nog al eens verdeeld. In het kader van deze uiteenzetting volsta ik met een zeer globale weergave, gebaseerd op recente en vroegere literatuur hierover en vooral ook op basis van eigen ervaringen. Daarmee wil ik een algemene indruk geven van wat ik versta onder dromen, wat ze zijn, wat ze doen en waar ze vandaan komen. Uit deze uiteenzetting zal dan blijken dat dromen een waardevolle dus zinvolle inhoud kunnen hebben, die gebruikt kan worden bij de benadering van problemen of vragen over meestal persoonlijke situaties en ontwikkelingen.

Waar komen ze vandaan, wat gebeurt er?

Men gaat er vanuit dat dromen zich manifesteren in de geesteswereld en afkomstig zijn uit onze onderbouw, het onbewuste deel van de ziel. Het zijn als het ware gebeurtenissen die opgebouwd en weergegeven worden in verschijningsvormen, zoals wij normaal gesproken ook de buitenwereld waarnemen en hoe wij onze gedachten en gevoelens beleven. In die zin kunnen dromen dus ook goed een plaats krijgen in ons begripsvermogen. In algemene zin geldt dat wanneer wij slapen ons lichaam zich in zekere zin ontspant op een wijze dat onze geest gemakkelijker de ruimte krijgt om van zich te laten spreken. Er ontstaat als het ware een doorgang, waardoor onze onbewuste kant meer autonoom naar voren kan komen. Er vindt dan kennelijk geen censuur plaats. Wanneer je overdag bijvoorbeeld bepaalde gevoelens die bij opgedane indrukken horen niet (voldoende) beleeft of onderdrukt hebt, dan kunnen deze ervaringen zich wel manifesteren wanneer je slaapt. Deze niet beleefde (begrepen) indrukken en gevoelens zetten zich meestal om in hun eigen taalgebruik, beelden, metaforen en symbolen, vaak dus met een overdrachtelijke betekenis, die daar dan een uitdrukking van zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *